Αλουμίνιο

 

Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να παραχθεί 1 κουτί αλουμινίου, μπορείτε: να ακούτε ραδιόφωνο για 4 ώρες.

1

 

Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να παραχθεί 1 κουτί αλουμινίου, μπορείτε: να δείτε τηλεόραση  για 3 ώρες.

2

 

Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να παραχθεί 1 κουτί αλουμινίου, μπορεί: να ανάβει 1 λάμπα 60 watt για 5 ώρες.

3

 

Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να παραχθεί 1 κουτί αλουμινίου, μπορεί: να λειτουργεί 1 ψυγείο για 3 ώρες.

4

 

Για κάθε κουτί αλουμινίου που παράγεται: Χρειάζονται 0,3 Kwh ηλεκτρικού ρεύματος.

5

 

Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών αλουμινίου: Δεν γίνεται εξόρυξη 4.570  κιλών βωξίτη.

6

 

Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών αλουμινίου: Εξοικονομούνται 700 κιλά πετρελαίου.

te
Back to TOP