ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το πρώτο παγκοσμίως ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ έχει αναπτυχθεί από το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών» της ΑΒ Βασιλόπουλος, με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών και την εκπαίδευση των δημοτών στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.Το διώροφο λεωφορείο, σχεδιασμού, ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και ενθαρρύνει όλους και κυρίως τα νέα παιδιά να ενημερωθούν, να ανακυκλώσουν (αφού μέσα στο λεωφορείο υπάρχει αυτόματο μηχάνημα Ανακύκλωσης πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών) και να συμμετέχουν σε διαδραστικές ενέργειες με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα πρωτοποριακό και δημιουργικό μέσον, που θα συμβάλλει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης καθοριστικό παράγοντα για έναν καλύτερο κόσμο αύριο.Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του αυτόματου μηχανήματος ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταλλικών και πλαστικών συσκευασιών, αλλά και των οπτικοακουστικών μέσων του ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, εξασφαλίζεται από ειδικό σύστημα φωτοβολταϊκών πάνελς, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, αποτελώντας έτσι ένα μοναδικό παράδειγμα «πράσινης και οικολογικής» Δράσης.Η ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ πρωτοπορεί και στην μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών αναλαμβάνοντας την μεταφορά τους από και προς το σημείο λειτουργίας του κινητού κέντρου. Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει η Γραμμή Ανακύκλωσης (801 11 11 600)

bus
Back to TOP