Γυαλί

 

Κάθε φορά που 1 τόνος γυαλιού χρησιμοποιείται για να παραχθούν προϊόντα από γυαλί, δεν εκλύονται στην ατμόσφαιρα 315 κιλά CO2.

1

 

Το γυαλί, όπως και το αλουμίνιο, μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς να υπολείπεται σε καθαρότητα η ποιότητα.

2

 

Η παραγωγή ενός μπουκαλιού από ανακυκλωμένο γυαλί χρειάζεται 35% λιγότερη ενέργεια.

3

 

Η ανακύκλωση 1.000 κιλών γυαλιού εξοικονομεί 42 Kwh ενέργειας.

4

 

Η παραγωγή γυαλιού από ανακύκλωση επιφέρει 20% λιγότερη μόλυνση της ατμόσφαιρας σε σύγκριση με την πρωτογενή παραγωγή του.

5
Back to TOP