Τοποθεσία

Αθήνα 

Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Τύπος Εργασίας

Πλήρης Απασχόλησης 

Περιγραφή-Αρμοδιότητες

•    Σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση υποδομής πληροφορικής χρησιμοποιώντας Windows Server, Exchange 2019, Hyper-V, NAS και άλλα συστήματα.
•    Εγκατάσταση, διαμόρφωση και αναβάθμιση λογισμικού και υλικού.
•    Διαχείριση ασφαλείας συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του Firewall.
•    Αντιμετώπιση προβλημάτων και παροχή υποστήριξης όσον αφορά το Routing.
•    Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων αντιγράφων ασφαλείας (backup) για την εξασφάλιση ακεραιότητας και διαθεσιμότητας δεδομένων.
 


Απαραίτητα προσόντα

•    Πτυχίο πανεπιστημίου στην Τεχνολογία δσφτης Πληροφορίας, στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ή σε σχετικό τομέα
•    Εμπειρία στην Τεχνική Υποστήριξη σε περιβάλλοντα Windows/Linux/Mac OS
•    Εμπειρία στη διαχείριση Windows Server, Exchange 2019, Hyper-V και αποθηκευτικών συστημάτων NAS.
•    Καλή γνώση  windows domain services (Active Directory, DFS, ADFS, DNS, Wins).
•    Γνώση σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών και τη διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας.
•    Εμπειρία στη διαχείριση δικτύου και στο Routing.
•    Καλή κατανόηση των λύσεων CTI και  VoIP τηλεφωνικών κέντρων
•    Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
•    Πιστοποίηση  Microsoft (MCSE) ή ισοδύναμη θα θεωρείται πλεονέκτημα


Παροχές

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και δεξιοτήτων
•    Υπολογιστής, Κινητό τηλέφωνο
•    Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 


Εισάγετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία

Με την υποβολή της φόρμας, αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.