Τοποθεσία

Αθήνα 

Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Τύπος Εργασίας

Πλήρης Απασχόλησης 

Περιγραφή-Αρμοδιότητες

•    Στρατηγική συνεργασία με πολυεθνικές εταιρείες.
•    Συνεργασία με : Διαφημιστική εταιρεία, εταιρεία social media & δημιουργικό γραφείο για :
Διαφημιστικές καταχωρήσεις, ενημέρωση sites, social media κ.ά.
•    Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των digital marketing ενεργειών (display advertising, SEO, email marketing)
•    Συγκέντρωση, δημιουργία και ενημέρωση περιεχομένου (διαφημιστικό υλικό, website, digital content)
•    Σχεδιασμός και συμμετοχή σε above & below-the-line ενέργειες
•    Στρατηγική συνεργασία με influencers (διαγωνισμοί, τηλεοπτικές διαφημίσεις,social media κ.ά.)
•    Δημιουργία διαφημιστικού υλικού 
•    Επίβλεψη των ομάδων έργου, τήρηση προθεσμιών, προϋπολογισμού και παρακολούθηση των εκδηλώσεων
•    Προβολή των εκδηλώσεων (Δελτία Τύπου, Sites, Social Media, κ.α.)
•    Συμμετοχή στην υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων marketing
•    Συντονισμός των εταιρικών εκδηλώσεων που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική marketing  και τους στόχους της εταιρείας (επαφές με Δημάρχους, σχολεία κ.λ.π.)
•    Δημιουργία και διαρκής ενημέρωση του εταιρικού ημερολογίου εκδηλώσεων
•    Προετοιμασία και σύνταξη προσφορών και συμβολαίων συνεργασίας για τις εταιρικές εκδηλώσεις
•    Προγραμματισμός και συντονισμός επισκέψεων στις εγκαταστάσεις των εκδηλώσεων και άλλων υποδομών
•    Συντονισμός υφισταμένων


Απαραίτητα προσόντα

•    Πτυχίο σε Οικονομικά , Μarketing ή / και Διοίκηση Επιχειρήσεων
•    Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
•    Πολύ καλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
•    Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
•    Άριστες οργανωτικές ικανότητες, δεξιότητες διαχείρισης έργου και προσοχή στη λεπτομέρεια
•    Πολύ καλή γνώση της αγοράς διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων
•    Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
•    Πολύ καλή διαχείριση καθηκόντων, χρόνου και προθεσμιών 
•    Άριστη γνώση των αγγλικών και MS Office
 


Παροχές

Η εταιρία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών (μισθό & bonus) σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με πολλές προοπτικές εξέλιξης.


Εισάγετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία

Με την υποβολή της φόρμας, αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.