Τοποθεσία

Αθήνα 

Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Τύπος Εργασίας

Πλήρης Απασχόλησης 

Περιγραφή-Αρμοδιότητες

•    Εισηγείται την στρατηγική Marketing της Eταιρείας.
•    Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση 360° πλάνων Marketing και Επικοινωνίας σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική προώθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
•    Σχεδιασμός δημιουργία και υλοποίηση όλων των Digital Campaigns σε Facebook & Google Ads συμπεριλαμβανομένων SEO/SEM, Newsletter, Email marketing, και Display σε συνεργασία με τον Graphic Designer και τη Διαφημιστική εταιρεία.
•    Συντονισμός και καθοδήγηση μιας λειτουργικής ομάδας (internal/external) με δυναμικούς ρόλους στους άξονες Content Marketing, Sο.Μe., Creative, Digital Marketing/Performance, Web Development και Corporate Communications/PR.
•    Kατάρτιση και έλεγχος του Μarketing budget/ROI και reporting προς τη Διοίκηση.
•    Διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων για την προώθηση νέων υπηρεσιών.
•    Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών CSR στο πλαίσιο της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού.
•    Σχεδιασμός και ανάπτυξη Β2Β συνεργειών.
•    Παρακολούθηση και σχεδιασμός υλικών προβολής και προώθησης.
•    Επιμέλεια εταιρικών παρουσιάσεων (executive level) και tailor-made reports.
•    Παράγει όλα τα απαραίτητα reports για την συνολική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του τμήματος
•    Διοικεί και αναπτύσσει τους ανθρώπους του τμήματός του σύμφωνα με την κουλτούρα και τις αξίες της Εταιρίας.
•    Εποπτεύει (σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις) όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που χρειάζονται για την επίτευξη των Εταιρικών στόχων.


Απαραίτητα προσόντα

•    Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Marketing / Οικονομικά / Επικοινωνία και Διαφήμιση.
•    Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στα παραπάνω αντικείμενα, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
•    Προηγούμενη σχετική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών, με ανάληψη διοικητικού ρόλου, σε δομημένο οργανωτικά επαγγελματικό περιβάλλον, κατά προτίμηση πολυεθνικής Εταιρείας. 
•    Άριστη επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, γραπτά και προφορικά.
•    Στρατηγική & δημιουργική σκέψη και νέες ιδέες.
•    Άριστες ικανότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και ανάλυσης δεδομένων.
•    Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και έμπνευσης ατόμων & ομάδων ευθύνης.
•    Ικανότητα ανταπόκρισης σε πολλαπλές προθεσμίες και άμεσης προσαρμοστικότητας σε νέα δεδομένα
•    Αποδεδειγμένη Εμπειρία στησίματος, διαχείρισης και βελτιστοποίησης διαφημιστικών καμπανιών σε Google Ads & Facebook Ads με άριστη γνώση στην Μέτρηση και αξιολόγηση των στόχων (ROI & KPIs).
•    Ομαδικότητα και ικανότητα στην οργάνωση και Διοίκηση του Marketing Team.

Επιθυμητές δεξιότητες/ Επιτεύγματα

•    Συμμετοχή στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων campaigns με παρουσία σε offline/online περιβάλλον.
•    Εμπειρία σε media planning/buying.
•    Εξοικείωση σε PPC campaigns (Google/META) και καλή γνώση Google Analytics.


Παροχές

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως τυπικών προσόντων)
•    Σταδιοδρομία σε ένα ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και εγκαταστάσεις
•    Άριστες συνθήκες εργασίας και συνεργασίας
•    Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης & ανάπτυξης


Εισάγετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία

Με την υποβολή της φόρμας, αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.