Η ΤΕΧΑΝ πρωταγωνιστεί από τη δεκαετία του ’80 στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών με την  τοποθέτηση, λειτουργία και ολοκληρωμένη διαχείριση των υπερσύγχρονων «Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» - Recycling Centers, τα οποία αποτελούνται από αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας.

Όλα αυτά τα χρόνια, η ΤΕΧΑΝ έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην εφαρμογή στρατηγικών και τακτικών οικολογικού marketing & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) που είναι απαραίτητες για κάθε σύγχρονη εταιρεία.
Παράλληλα έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία και διακρίσεις (είτε αυτόνομα, είτε μαζί με εταιρίες που συνεργάζεται) από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συνδέσμους, μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Εκδοτικά Συγκροτήματα, Συνέδρια και άλλους Φορείς. Επίσης, έχει εξειδικευτεί στην εφαρμογή στρατηγικών οικολογικού marketing & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), που είναι απαραίτητες για κάθε σύγχρονη εταιρεία.

Τα Κέντρα Ανακύκλωσης - Recycling Centers έχουν αξιοποιηθεί από πάρα πολλές εταιρίες  για την  εφαρμογή προγραμμάτων «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», χορηγίες, διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, ενίσχυση κοινωνικών σκοπών κ.α.

σπιτακι1
spitaki2
σπιτακι1
spitaki2

Η ΤΕΧΑΝ μαζί με την Εnvipco, επένδυσαν στην προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας στην Ελλάδα την 1η μονάδα παραγωγής υπερσύγχρονων μηχανημάτων ανακύκλωσης εκτός συνόρων ΗΠΑ καθιστώντας την Ελλάδα κεντρικό κόμβο για όλη την Ευρώπη. Διαθέτει επίσης εργοστάσιο επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων συσκευασιών, ένα σημαντικό στόλο οχημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια και απόλυτα εξειδικευμένο κι επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία και διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης, την αδιάλειπτη παρακολούθησή του σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών της.

Η εταιρεία συνεργάζεται με διεθνείς ομίλους επιχειρήσεων και έχει όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις για την παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση κι αξιοποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως ορίζονται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.