Οι στόχοι της ΤΕΧΑΝ για τα επόμενα χρόνια είναι οι εξής :

→ η γενίκευση της χρήσης των Κέντρων Ανακύκλωσης (Recycling Centers) με καθολική συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να γίνει η ανακύκλωση τρόπος ζωής, για ένα καθαρότερο περιβάλλον, για μια καλύτερη κοινωνία.

→ η επέκταση των νέων υπερσύγχρονων μηχανημάτων ανακύκλωσης που παράγονται πλέον στην Ελλάδα, σε όλες τις Περιφέρειες, τις Πόλεις και τα Νησιά της Ελλάδας.

→ η επέκταση σε όλη την Κύπρο όπου ήδη υπάρχουν τοποθετημένα και λειτουργούν αρκετά Κέντρα Ανακύκλωσης .

→ η εξαγωγή , η τοποθέτηση και η λειτουργία Κέντρων Ανακύκλωσης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άμεση συνεργασία με τον όμιλο ENVIPCO.

→ η ευαισθητοποίηση όλων των ηλικιών στην καθολική συμμετοχή στη διαδικασία της Ανακύκλωσης και στην προστασία του περιβάλλοντος ώστε να πετύχει η χώρα μας τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ανακύκλωσης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.