Η ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. έχει μια μακροχρόνια συνεργασία με την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. και έχει οργανώσει και εφαρμόσει για λογαριασμό της ΑΒ από 7/7/2004, το μοναδικό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη «Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών» των προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής ΑΒ το οποίο έχει την επίσημη έγκριση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΚΑ, πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ).

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Στα πλαίσια λειτουργίας του Ατομικού Συστήματος, η ΑΒ έχει δημιουργήσει ¨ειδικό σήμα ανακύκλωσης¨, το οποίο υπάρχει σε όλα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και βέβαια στα κέντρα ανακύκλωσης. Η συγκεκριμένη έγκριση ήρθε με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 και αφορά ¨Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης¨ για συσκευασίες προϊόντων.

 

ΤΟ 1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το 1ο παγκοσμίως ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ έχει αναπτυχθεί από το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών» της ΑΒ Βασιλόπουλος, με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών και την εκπαίδευση των δημοτών στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

Από το 2018 το διώροφο λεωφορείο, σχεδιασμού, ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και ενθαρρύνει όλους και κυρίως τα νέα παιδιά να ενημερωθούν, να ανακυκλώσουν (αφού μέσα στο λεωφορείο υπάρχει αυτόματο μηχάνημα Ανακύκλωσης πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών) και να συμμετέχουν σε διαδραστικές ενέργειες με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος.


Τι ανακυκλώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανταποδοτικό κίνητρο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Κέντρων Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

#allazoumesinithies - Το Μήνυμα της Ανακύκλωσης ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί κινητού «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης»

Διαβάστε περισσότερα