Η ΑΒ Βασιλόπουλος αποτελεί τη μοναδική εταιρεία σε Ελλάδα και Ευρώπη που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να ανακυκλώσουν οι ίδιοι, με άμεσο τρόπο, τις συσκευασίες τους, χωρίς την εμπλοκή τρίτων διαχειριστών. Γιατί είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εφαρμόζει το πιστοποιημένο Σύστημα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών από το Νοέμβριο του 2003, σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Στα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης της ΑΒ Βασιλόπουλος οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν τις συσκευασίες τους με εύκολο και γρήγορο τρόπο, κάνοντας απλά μία επίσκεψη σε ένα από τα 87 Κέντρα Ανακύκλωσης στα καταστήματα.
 

Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

Τα Ολοκληρωμένα Κέντρα είναι ειδικές κατασκευές μεγάλων διαστάσεων, όπου είναι τοποθετημένα και λειτουργούν αυτόματα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για να ανακυκλώνονται :

  1. Πλαστικά Μπουκάλια (στην υποδοχή του αντίστοιχου μηχανήματος)
  2. Μεταλλικά Κουτιά από αλουμίνιο ή λευκοσίδηρο (στην υποδοχή του αντίστοιχου μηχανήματος)
  3. Γυάλινα Μπουκάλια (στην υποδοχή του αντίστοιχου μηχανήματος)
  4. Πλαστικές σακούλες (σε εξωτερική υποδοχή του Κέντρου Ανακύκλωσης)
  5. Μεγάλες πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες που δε δέχονται τα μηχανήματα  (σε εξωτερική υποδοχή του Κέντρου Ανακύκλωσης)
  6. Χαρτί (σε εξωτερική υποδοχή του Κέντρου Ανακύκλωσης)
αβ

 

Κέντρα Ανακύκλωσης 3 υλικών

Αποτελούνται από ειδικές μεταλλικές κατασκευές με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για να ανακυκλώνονται:

  1. Κουτιά αλουμινίου
  2. Κουτιά λευκοσιδήρου
  3. Πλαστικά μπουκάλια

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ                                              ΣΠΙΤΑΚΙ DUAL ΑΒ