Στα πλαίσια δημιουργίας ή επέκτασης της στρατηγικής "Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης" με την ικανοποίηση της επιθυμίας των πολιτών για κοινωνική ευαισθησία από την πλευρά των εταιρειών και υποστήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος, πολλές εταιρείες συνεργάστηκαν με την ΤΕΧΑΝ για την προβολή τους μέσα από τα Κέντρα Ανακύκλωσης.

Ενδεικτικά, κάποιοι από τους μεγάλους μας πελάτες :