Η λειτουργία των Κέντρων Ανακύκλωσης αποδεικνύει στην πράξη την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της ΤΕΧΑΝ.

Από την αξιοποίηση των συσκευασιών που ανακυκλώνονται (αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί, πλαστικές σακούλες, κ.α.) υπάρχει επίσης ενίσχυση των μεγεθών της Εθνικής Οικονομίας:    

 • από την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας:

  Η παραγωγή του αλουμινίου είναι η πιο ενεργοβόρα σε παγκόσμια κλίμακα. Με την ανακύκλωση κάθε κουτιού αλουμινίου απαιτείται μόνο 5% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειαζόταν για να παραχθεί η συσκευασία αυτή από το βωξίτη (πρώτη ύλη) και την αλουμίνα.
   
 • από την εξοικονόμηση πρώτων υλών:

  Η κάθε συσκευασία που οδηγείται προς ανακύκλωση είναι "δευτερογενής πρώτη ύλη". Άρα υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την αποφυγή απευθείας αγοράς πρώτων υλών για την παραγωγή νέων συσκευασιών και προϊόντων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
   
  • Αλουμίνιο: Εξοικονόμηση βωξίτη
  • Χαρτί: δεν θα κοπούν δέντρα (με την ανακύκλωση 1.000 κιλών χαρτιού σώζουμε 17 δέντρα)
  • Πλαστικό: εξοικονομούμε το πετρέλαιο από το οποίο παράγεται
  • Γυαλί: εξοικονομείται η άμμος των υδροβιότοπων που χρειάζεται για την παρασκευή του (1 κιλό γυαλί = 750γρ. άμμου)