Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να παραχθεί 1 κουτί αλουμινίου, μπορούν να γίνουν τα παρακάτω: 
           
  • να ακούτε ραδιόφωνο για 4 ώρες.
 
  • να δείτε τηλεόραση  για 3 ώρες.
 
  • να ανάβει 1 λάμπα 60 watt για 5 ώρες.
 
  • να λειτουργεί 1 ψυγείο για 3 ώρες.
 
Για κάθε κουτί αλουμινίου που παράγεται: Χρειάζονται 0,3 Kwh ηλεκτρικού ρεύματος.
 
Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών αλουμινίου: Δεν γίνεται εξόρυξη 4.570  κιλών βωξίτη.
 
Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών αλουμινίου: Εξοικονομούνται 700 κιλά πετρελαίου.