Κάθε φορά που 1 τόνος γυαλιού χρησιμοποιείται για να παραχθούν προϊόντα από γυαλί, δεν εκλύονται στην ατμόσφαιρα 315 κιλά CO2.
 
Το γυαλί, όπως και το αλουμίνιο, μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς να υπολείπεται σε καθαρότητα η ποιότητα.
 
Η παραγωγή ενός μπουκαλιού από ανακυκλωμένο γυαλί χρειάζεται 35% λιγότερη ενέργεια.
 
Η ανακύκλωση 1.000 κιλών γυαλιού εξοικονομεί 42 Kwh ενέργειας.
 
Η παραγωγή γυαλιού από ανακύκλωση επιφέρει 20% λιγότερη μόλυνση της ατμόσφαιρας σε σύγκριση με την πρωτογενή παραγωγή του.