Στην Ελλάδα, η κατανάλωση χαρτιού έχει ξεπεράσει τους 1.200.000 τόνους το χρόνο, από τους οποίους ανακυκλώνονται μόνο οι 350.000.
Η ανακύκλωση αυτών των 350.000 τόνων εξοικονομεί:
 
  • 35 εκατομμύρια τόνους νερό
 
  • Έως 60.000 τόνους πετρελαίου
 
  • 6-7 εκατομμύρια δέντρα που αλλιώς θα κοβόντουσαν