Ο όμιλος εταιρειών TEXAN Envipco , θερμός υποστηρικτής, στο 20th Annual Corporate Responsibility Conference "Headwinds - Endure, Adapt, Preserve, Embrace the Changing Future of Sustainability" που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο (American-Hellenic Chamber of Commerce) τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.


Το συνέδριο εστίασε στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων αειφορίας σε ένα ασταθές φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.


Τα θέματα που συζητήθηκαν:


▪ Οι ταραχώδεις παγκόσμιες συνθήκες που προκαλούν την πορεία μας προς τη βιωσιμότητα, που πρέπει να υπομείνουν, να προσαρμοστούν και να επιμείνουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ιδιώτες.
▪ Η απαραίτητη νοοτροπία για την υιοθέτηση της αλλαγής και τη μετατροπή των πλανητικών και ανθρωπιστικών αναγκών σε εταιρικούς σκοπούς.