Ο Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 39 Δήμων της Αττικής ολοκληρώνεται την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024!


Σύμφωνα με τους όρους , το κάθε σχολικό τμήμα, για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να παραδώσει, το σύνολο των κουπονιών που θα έχει συγκεντρώσει και θα έχει καταμετρήσει, αφού έχει συμπληρώσει τα στοιχεία που αναγράφονται. Η παράδοση των κουπονιών θα γίνει την Τρίτη 2 Απριλίου από τις 9:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. σε αίθουσα που έχει καθοριστεί στο Δημαρχείο ή σε προκαθορισμένο κτίριο του εκάστοτε Δήμου που θα ανακοινώνεται στον παρακάτω πίνακα : 

Η διαδικασία που θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθηθεί από το κάθε τμήμα που συμμετέχει είναι η εξής : 


•    Το κάθε σχολικό τμήμα θα πρέπει να έχει καταμετρήσει το σύνολο των υλικών που έχει ανακυκλώσει.
•    Στο κάθε κουπόνι συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία : Σχολείο, Τμήμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο.
•    Ο υπεύθυνος του κάθε τμήματος (κατά προτίμηση γονέας ή εκπαιδευτικός) θα πρέπει να προσέλθει στο Δημαρχείο ή σε προκαθορισμένο κτίριο του εκάστοτε Δήμου που θα ανακοινώνεται στον         παραπάνω πίνακα,  την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 μεταξύ 9:00-14:00 προκειμένου να καταθέσει “Κατά Δήλωση” τα κουπόνια συμμετοχής στους εκπροσώπους της ΤΕΧΑΝ.

Η ανακήρυξη των σχολικών τμημάτων που θα κερδίσουν τα 3 μεγάλα έπαθλα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024.  

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στον Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Αττικής & σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!!!