Τοποθεσία

Αθήνα 

Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Τύπος Εργασίας

Πλήρης Απασχόλησης 

Περιγραφή-Αρμοδιότητες

•    Διαχείριση όλων των λογιστικών ενεργειών όπως τιμολόγηση, A/R, A/P, GL και συμβουλευτική, λογιστική κόστους, λογιστική απογραφής και αναγνώριση εσόδων
•    Συντονισμός και καθοδήγηση της προετοιμασίας προϋπολογισμού και οικονομικών προβλέψεων και αναφορά διαφορών
•    Έγκαιρη προετοιμασία και δημοσίευση μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
•    Συντονισμός προετοιμασίας κανονιστικών εκθέσεων
•    Διερεύνηση τεχνικών λογιστικών θεμάτων ως προς τη συμμόρφωση
•    Υποστήριξη μηνιαίων και ετήσιων κλεισιμάτων
•    Διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
•    Διαχείριση και συμμόρφωση με τις τοπικές, κρατικές και ομοσπονδιακές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και φορολογικών δηλώσεων
•    Ανάπτυξη και τεκμηρίωση επιχειρηματικών διαδικασιών και λογιστικών πολιτικών για τη διατήρηση και ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων
•    Επιπλέον καθήκοντα ορκωτού ελεγκτή λογιστή ανάλογα με τις ανάγκες
 


Απαραίτητα προσόντα

•    Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση Οικονομικού Ελεγκτή
•    Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά
•    Εξειδικευμένος τίτλος στη Λογιστική
•    Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή (CPA) Πιστοποίηση Γνώσεων Λογιστών (CMA)
•    Πλήρης γνώση των αρχών και των διαδικασιών λογιστικής
•    Εμπειρία στη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων
•    Εμπειρία στις λειτουργίες του γενικού καθολικού και τη διαδικασία κλεισίματος στο τέλος του μήνα / έτους
•    Άριστη χρήση λογισμικών λογιστικής και δεξιότητες διαχείρισης


Παροχές

.


Εισάγετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία

Με την υποβολή της φόρμας, αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.