Τοποθεσία

Αθήνα 

Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Τύπος Εργασίας

Πλήρης Απασχόλησης 

Περιγραφή-Αρμοδιότητες

•    Συντηρεί και αναβαθμίζει τα συστήματα, τις εφαρμογές και τον εξοπλισμό με σκοπό την εύρυθμη, ασφαλή και ομαλή λειτουργία της εταιρίας
•    Προγραμματίζει την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε Hardware εξοπλισμό (Servers – PC – Laptop – Printers )
•    Μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων και των δεδομένων της εταιρίας, προτείνει τη χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων προστασίας
•    Μεριμνά για την ανανέωση των αδειών χρήσης των λογισμικών συστημάτων της εταιρίας
•    Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και αξιολογεί τεχνικές προσφορές για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε τεχνολογικές εφαρμογές και εξοπλισμό
•    Μεριμνά για την άμεση επίλυση εκτάκτων προβλημάτων στη λειτουργία των συστημάτων και του δικτύου της εταιρίας
•    Συντονίζει τη λειτουργία Helpdesk για την επίλυση θεμάτων των χρηστών
•    Διαχείριση προσωπικού IT, πρόσληψη, εκπαίδευση και καθοδήγηση υπαλλήλων, επικοινωνία προσδοκιών εργασίας και αξιολόγηση της απόδοσής τους
•    Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και συντονισμός συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών
 


Απαραίτητα προσόντα

•    Πανεπιστημιακό πτυχίο Μηχανικού, Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.
•    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
•    Τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής, με τουλάχιστον 5 από αυτά σε διευθυντικές θέσεις.
•    Άριστη γνώση Αγγλικών.
•    Άριστη γνώση εταιρικού Microsoft Office, Servers, προγράμματα ERP, Power BI, Entersoft.
•    Εργασιακή εμπειρία στην εγκατάσταση, διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων περιβαλλόντων που βασίζονται σε Windows & Linux.
•    Καλή γνώση του λειτουργικού συστήματος Windows Server, ειδικά των τομέων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και των πολιτικών ομάδας.
•    Ικανότητα γρήγορης μάθησης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε ένα γρήγορο, απαιτητικό και μεταβαλλόμε


Παροχές

•    Υψηλό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης αποτελεσμάτων
•    Προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικό περιβάλλον


Εισάγετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία

Με την υποβολή της φόρμας, αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.