Τοποθεσία

Αθήνα 

Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Τύπος Εργασίας

Πλήρης Απασχόλησης 

Περιγραφή-Αρμοδιότητες

•    Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή κατάρτιση των δρομολογίων μεταφοράς αποκομιδής και έχει την ευθύνη της υλοποίησης των σχετικών εργασιών.
•    Παρακολούθηση της ποιότητας, της ποσότητας, των αποθεμάτων, των χρόνων παράδοσης, των εξόδων μεταφορών και της αποτελεσματικότητας.
•    Διαχειρίζεται και επιβλέπει τον οικονομικό προϋπολογισμό του τμήματος.
•    Εισηγείται των αναγκών προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και μεριμνά για τη διανομή και την ορθή χρήση τους.
•    Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων ευθύνης του (Οχήματα ανακύκλωσης).
•    Συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες. 
•    Σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα φροντίζει για τον προγραμματισμό συντήρησης, επισκευής βλαβών και αποθήκευσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων. 
•    Φροντίζει για τον τακτικό καθαρισμό και τη διατήρηση των οχημάτων σε καλή κατάσταση, καθώς και την σωστή τήρηση όλων των απαραίτητων νόμιμων πιστοποιητικών  (ΚΤΕΟ,ΚΕΚ ,κλπ). 
•    Επίτευξη στόχων δαπανών, παραγωγικότητας, ακρίβειας και χρονοδιαγραμμάτων
•    Τήρηση παραμέτρων και ανάλυση δεδομένων για την εκτίμηση των επιδόσεων και την υλοποίηση βελτιώσεων
•    Συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις 
•    Τήρηση κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας


Απαραίτητα προσόντα

•    Άριστες δεξιότητες οργάνωσης, συντονισμού και επικοινωνίας.
•    Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως logistics manager.
•    Ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης προσωπικού.
•    Άριστες δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και οργάνωσης.
•    Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και χειρισμού πολλαπλών έργων.
•    Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οικονομικών, Logistics ή στην Αλυσίδα Εφοδιασμού.
•    Άριστη γνώση MS Office . 
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία.


Παροχές

•    Ανταγωνιστικός – Σταθερός Μηνιαίος Μισθός
•    Άριστες Συνθήκες Εργασίας
•    Bonus on performance
•    Πλήρης απασχόληση, προοπτικές εξέλιξης 


Εισάγετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία

Με την υποβολή της φόρμας, αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.