Τοποθεσία

Αθήνα 

Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Τύπος Εργασίας

Πλήρης Απασχόλησης 

Περιγραφή-Αρμοδιότητες

PERSONAL ASSISTANT – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Θεωρείται θέση στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία.

Κύρια καθήκοντα/βασικές αρμοδιότητες της θέσης:


•    Διαχείριση του ημερολογίου του Προέδρου της Εταιρείας.
•    Οργάνωση  του προγράμματος συναντήσεων.
•    Συντονισμός και διευθέτηση των επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, εισιτηρίων, διαμονής, κλπ.
•    Βασικό ρόλο στην υποστήριξη της οργάνωσης και υλοποίησης των Εταιρικών εκδηλώσεων. 
•    Ενεργή συμμετοχή με παρουσία σε επαγγελματικά ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό.
•    Η διαχείριση της αλληλογραφίας ( γραπτή και ηλεκτρονική ) του Προέδρου καθώς και τις τηλεφωνικές του κλήσεις.


Απαραίτητα προσόντα

•    Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Οικονομικών ή και Πολιτικών επιστημών  
•    Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας.
•    Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία) και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•    Πολύ καλή γνώση και χρήση Microsoft Office (ιδιαίτερα Word, Excel, PowerPoint, Outlook )
•    Αναλυτική και σύνθετη σκέψη
•    Άριστες οργανωτικές δεξιότητες, δεξιότητες multitasking και ικανότητα στη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
•    Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση, προσαρμοστικότητα σε ταυτόχρονες πολλαπλές ενέργειες-εργασίες, ανάληψης ευθυνών & επίλυσης προβλημάτων
•    Κριτική αντίληψη για επίλυση προβλημάτων


Παροχές

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως τυπικών προσόντων)
•    Σταδιοδρομία σε ένα ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•    Άριστες συνθήκες εργασίας και συνεργασίας
•    Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 


Εισάγετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία

Με την υποβολή της φόρμας, αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.