Τοποθεσία

Αθήνα 

Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Τύπος Εργασίας

Πλήρης Απασχόλησης 

Περιγραφή-Αρμοδιότητες

•    Καθημερινή παρακολούθηση του δικτύου μηχανημάτων μέσω εργαλείων διαχείρισης και παρακολούθησης.
•    Παροχή πρώτου και δεύτερου επιπέδου υποστήριξης σε χειριστές μηχανημάτων.
•    Καταγραφή συμβάντων, ειδοποιήσεων και βλαβών σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδικασίες και SLA.
•    Απομακρυσμένη επίλυση βλαβών σε τεχνικά ζητήματα υψηλής τεχνολογίας μηχανημάτων.
•    Πραγματοποίηση health checks και διαδικασιών ποιοτικών ελέγχων προκειμένου να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία.

 


Απαραίτητα προσόντα

•    Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού τομέα.•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
•    Πάθος για εκμάθηση νέων τεχνολογιών και προθυμία για συνεργασία με άλλα τεχνικά τμήματα 

Προαιρετικά Προσόντα που θα εκτιμηθούν :

•    Προγενέστερη εμπειρία σε Technical Support/Network Operations Center.
•    Μηχανολογικές γνώσεις (πλακέτες, αισθητήρες, ηλεκτρικά μοτέρ) κ.α.

Τι αναζητούμε:

•    Ομαδικό Πνεύμα
•    Ενδιαφέρον για τεχνικά προβλήματα
•    Υψηλό επίπεδο συνεργασίας
•    Όρεξη για μάθηση και εξέλιξη
•    Ευχέρεια επικοινωνίας


Παροχές

•    Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών & bonus παραγωγικότητας
•    Θέση πλήρους απασχόλησης, με προοπτικές εξέλιξης σε αναπτυσσόμενο δυναμικό περιβάλλον.
•    Συνεχής εκπαίδευση
 


Εισάγετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία

Με την υποβολή της φόρμας, αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.