Η ιστορία της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ ξεκινάει τη δεκαετία του ’80 με την ίδρυση της εταιρείας ΕΠΠΑΣΑ – Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων Ε.Π.Ε -  με έδρα την Αθήνα. Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο κ. Λουκάς Μούργος.

Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών με την τοποθέτηση, λειτουργία και εμπορική αξιοποίηση των υπερσύγχρονων «Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» - Recycling Centers, τα οποία αποτελούνται από αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας.

 

1.1a               1.10