Μετά από μια 10ετία περίπου στα ηνία της εταιρείας, οι δύο γιοι του κ. Λουκά Μούργου, αναλαμβάνουν τη διοίκηση και ιδρύουν την εταιρεία ΤΕΧΑΝ. Ο κ. Απόστολος Μούργος, ως πρόεδρος, και ο Δρ. Παναγιώτης Μούργος ως Διευθύνων Σύμβουλος με εφόδια τη τεχνογνωσία και την εμπειρία του πατέρα τους, και συνδυάζοντάς τα με τις σπουδές τους και τα νέα φιλόδοξα σχέδιά τους , απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση σε πολλαπλά θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποσπώντας αρκετά βραβεία και διακρίσεις (είτε αυτόνομα, είτε μαζί με εταιρίες που συνεργάζεται) από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συνδέσμους, μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Εκδοτικά Συγκροτήματα, Συνέδρια και άλλους Φορείς.

Τα Κέντρα Ανακύκλωσης - Recycling Centers αξιοποιούνται πλέον από πάρα πολλές εταιρίες για την εφαρμογή προγραμμάτων «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», χορηγίες, διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, ενίσχυση κοινωνικών σκοπών κ.α.

 

 

κ. Απόστολος Μούργος, Πρόεδρος της εταιρείας  TEXAN Α.Β.Ε.Ε.
κ. Απόστολος Μούργος, Πρόεδρος της εταιρείας TEXAN Α.Β.Ε.Ε.
Δρ. Παναγιώτης Μούργος, Δ.Σύμβουλος της εταιρείας TEXAN Α.Β.Ε.Ε.
Δρ. Παναγιώτης Μούργος, Δ.Σύμβουλος της εταιρείας TEXAN Α.Β.Ε.Ε.