Η ΤΕΧΑΝ πρωταγωνιστεί από τη δεκαετία του ’80 στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών, με την τοποθέτηση & ολοκληρωμένη λειτουργία των υπερσύγχρονων «Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» - Recycling Centers, τα οποία αποτελούνται από αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας.

Όλα αυτά τα χρόνια, η ΤΕΧΑΝ έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε πολλαπλά θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία και διακρίσεις (είτε αυτόνομα, είτε μαζί με εταιρίες που συνεργάζεται) από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συνδέσμους, μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Εκδοτικά Συγκροτήματα, Συνέδρια και άλλους Φορείς. Παράλληλα, έχει εξειδικευτεί στην εφαρμογή στρατηγικών και τακτικών οικολογικού marketing, που είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη επιχείρηση.

,

Τα Κέντρα Ανακύκλωσης - Recycling Centers έχουν αξιοποιηθεί από πάρα πολλές εταιρίες για την εφαρμογή προγραμμάτων «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, ενίσχυση κοινωνικών σκοπών κ.α.

 

,

 

,

 

,

 

Το Δεκέμβριο του 2019 εγκαινιάστηκε από τη ΤΕΧΑΝ και την ENVIPCO η  «1η Μονάδας Παραγωγής Μηχανημάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Ελλάδα» . Η μονάδα επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων συσκευασιών μαζί με ένα σημαντικό στόλο οχημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια και απόλυτα εξειδικευμένο κι επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης, την αδιάλειπτη παρακολούθησή του σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών της.

 

 

,

 

Η εταιρεία συνεργάζεται με διεθνείς ομίλους επιχειρήσεων και έχει όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις για την παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση και αξιοποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως ορίζονται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

Στόχος της ΤΕΧΑΝ για τα επόμενα χρόνια είναι να γενικευθεί η χρήση των Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανακύκλωσης (Recycling Centers) με καθολική συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να γίνει η ανακύκλωση τρόπος ζωής, για ένα καθαρότερο περιβάλλον, για μια καλύτερη κοινωνία.

 

 

,